Handicapvenlig

Handicapvenlig og Goadgang medlem
Godadgang.dk

Klitgaarden er nu medlem af ordningen godadgang.dk.
Mere end 15 pct. af danskerne er berørt af en funktionsnedsættelse. 
God tilgængelighed er en forudsætning for at mennesker med 
funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med alle andre. 

Mange virksomheder og kommuner har fokus på god tilgængelighed 
og vil gerne informere gæster og kunder om tilgængeligheden.

Klitgaarden modtog Handicapprisen af Danske
Handicaporganisationer.

Større handicapgrupper, familier.

Gode lejligheder også egnede for folk i rullestol eventuelt ledsaget af handicaphjælpere.
Fætter / Kusine træf: En lækker weekend på Klitgaarden!
Aktivitetsrum og det store orangeri inkl. gasgrill med plads til 25 mennesker.

Handicap
Foto 2
Foto 3