Handicapvenlig

Handicapvenlig og Goadgang medlem
Godadgang.dk

Klitgaarden er nu medlem af ordningen godadgang.dk.
Mere end 15 pct. af danskerne er berørt af en funktionsnedsættelse. 
God tilgængelighed er en forudsætning for at mennesker med 
funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med alle andre. 

Mange virksomheder og kommuner har fokus på god tilgængelighed 
og vil gerne informere gæster og kunder om tilgængeligheden.

Klitgaarden modtog Handicapprisen af Danske
Handicaporganisationer.

Handicap
Foto 2
Foto 3